Executive coaching

Executive coaching is een op vragen gebaseerde benadering, gericht op de persoon en professionele ontwikkeling. Het doel is om zelfreflectie en bewustzijn te ontwikkelen die zullen moeten leiden tot gerichte actie, verder het leren om een klimaat te creëren om leren en groei te faciliteren. Bij executive coaching gaat het verder om de eigen presentatie, oplossingsstrategieën, nieuwe perspectieven, attitudes, vaardigheden en juiste gedrag te ontwikkelen. Naast het voeren van gesprekken zal gebruik worden gemaakt van verschillende test- en assessment-instrumenten.

Resultaat

Ontwikkelen van een kritische kijk op eigen functioneren, dit op basis van assessment      test
Leren feedback te ontvangen en te geven
Ontwikkelingsmogelijkheden te identificeren
Werken aan het blijven ontwikkelen van kritisch bewustzijn
Oplossing aan te dragen door effectieve vragen te leren stellen
Formuleren van doelen en het ontwikkelen van actieplannen
Faciliteren van een leeromgeving
Het monitoren van progressie en anderen accountabel te stellen

Top