Inleiding

Assertief gedrag als sleutel tot meer effectief communiceren, het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, het beter kunnen onderhandelen en het verbeteren van de relaties met anderen: klanten, collega’s. Deelnemers helpen hun zelfbewustzijn te ontwikkelen, assertiviteitsvaardigheden eigen te maken en te leren die vaardigheden toe te passen in uiteenlopende situaties.

Resultaat

Middels een persoonlijke QuickScan de eigen sterke en zwakke punten zichtbaar      maken
Het verschil leren tussen assertief en agressief gedrag
Herkennen van de voordelen van assertief gedrag op het werk
Bewuster worden van verschillende soorten negatief gedrag
Op een opbouwende manier ‘nee’ leren zeggen
Het kunnen geven, ontvangen en op waarde schatten van kritiek
Onderhandelen op basis van gelijkwaardigheid
Het juiste conflicthanterings- en onderhandelingsgedrag eigen maken
Door het opstellen van een actieplan vergroten van de eigen assertiviteit

Werkwijze

Nulmeting. Bij aanvang van de training maken de deelnemers diverse testen/quickscans waaruit een persoonlijk profiel zichtbaar wordt met sterke en zwakke aspecten van assertief gedrag. Daarnaast zal door korte inleidingen en oefeningen onderbouwd met audiovisueel materiaal gewerkt worden aan het vergroten van assertieve vaardigheden. Optioneel: rollenspelen.

Top